ภาษา


                                                                                         


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์    100    อัตรา
  รายละเอียดของงาน  
  ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์และแจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ
  คุณสมบัติผู้สมัคร  
  - เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป - วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
  เงินเดือน  
  เริ่มต้น 11,000 บาท + คอมมิชชั่น 5,000 - 20,000 บาท  
 
ทนายความ   10   อัตรา
  -เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี -วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านการฟ้องร้องคดี 1-2 ปีขึ้นไป - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้  
  เงินเดือน  
  ตามโครงสร้างบริษัท  
 
เจ้าหน้าที่บัญชีรับ-จ่าย   2   อัตรา
  คุณสมบัติผู้สมัคร  
  - เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
- สามารถใช้โปรแกรมทางด้านบัญชีได้
 

เจ้าหน้าที่ธุรการ   5    อัตรา

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
- วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
  - มีประสบการณ์ในสายงาน 1ปีขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขา The Jas รามอินทรา 50  อัตรา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศชาย/หญิง อายุ 20 -35 ปี
- วุฒิ ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 
ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน   10    อัตรา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศชาย/หญิง อายุ 27-40 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมเร่งรัดหนี้สิน 3 ปีขึ้นไป
- หรือมีประสบการณ์ใกล้เคียง เช่น ด้านการบริหารทีมงาน , ด้านการเจรจาต่อรอง
 
ทนายความ (งานประจำไม่ต้องเข้าสำนักงาน)   20    อัตรา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ว่าความในชั้นศาลไม่ต่ำกว่า 1 ปี
- มีใบอนุญาตว่าความ
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- ฝึกงานที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ 2 สัปดาห์
**สามารถปฏิบัติงานอยู่บ้านโดยไม่ต้องเข้าสำนักงาน
 
ผู้จัดการแผนกการตลาดประกันภัยและสินเชื่อ     1    อัตรา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปี
- วุฒิปริญญาโท / ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาด 3 ปีขึ้นไป
- ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ
- บุคลิกดี, มีทักษะในการสื่อสารที่ดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
Telesales Manager     1    อัตรา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี
- ปริญญาตรีทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงาน Telesales 3 ปีขึ้นไป
- ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ
- บุคลิกดี, มีทักษะในการสื่อสารที่ดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- มีทักษะความเป็นผู้นำ, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 
ผู้จัดการประจำภาค (Area Manager) ภาคเหนือ / ภาคใต้ / ภาคตะวันออก     3     อัตรา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปี
- ปริญญาตรีทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้านบริหารสาขาและทีมงาน 3 ปีขึ้นไป
- ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ
- บุคลิกดี, มีทักษะในการสื่อสารที่ดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- มีทักษะความเป็นผู้นำ, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 
พนักงานขายทางโทรศัพท์ Telesales (สินเชื่อ J-Money)     50     อัตรา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
- มีทักษะการพูดชัดเจน น้ำเสียงสุภาพ มีใจรักงานบริการ
- ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ
- หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ, Telesales, Call center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
พนักงานขายทางโทรศัพท์ Telesales (ประกันภัยรถยนต์)     5     อัตรา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
- มีทักษะการพูดชัดเจน น้ำเสียงสุภาพ มีใจรักงานบริการ
- ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ
- สามารถโน้มน้าวและเจรจาต่อรองได้
- หากมีประสบการณ์้ด้านการขายทางโทรศัพท์ (ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
พนักงานแนะนำผลิตภัณฑ์
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี
- วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
- มีทักษะในการแนะนำ , ให้คำปรึกษา และเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ
- พูดชัดเจน น้ำเสียงสุภาพ มีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อและบัตรเครดิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และห้างสรรพสินค้าต่างๆได้
 
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร 2 อัตรา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศชายเท่านั้น อายุ 23-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาว่าจ้าง 1 ปีขึ้นไป
- มีทักษะในการนำเสนอ
- บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถเดินทางไปนอกสถานที่ได้
 
 


เงินเดือน, ค่าคอมมิชชั่น, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพประจำปี, ชุดฟอร์ม, สวัสดิการสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้าน, เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ, ซื้อสินค้าราคาพนักงาน ฯลฯ


สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือสมัครทางจดหมาย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เจเอ็มทีเน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
325/7-8 อาคารเจมาร์ท ชั้น 4-6 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2308-9939, 0-2308-9958 , 02-3089814
รับสมัครที่สำนักงานใหญ่ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 11.30, 13.30 - 16.00 น.
สมัครทาง e – mail : jobs@jmtnetwork.co.th