JMT ตุนพอร์ตเป๋าตุงคว้าหนี้ TCAP บริหารหนุนยอดพอร์ตตามโผ

           JMT อวดของดี ล่าสุดเข้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ "บริษัทธนชาตและบริษัททุนธนชาต (TCAP) มูลค่ารวมราว 476 ล้านบาท จากก่อนหน้าซื้อหนี้บริษัท ธนบรรณ จำกัด 1,222 ล้านบาท ตุนเข้ากระเป๋า "ปิยะ พงษ์อัชฌา" ส่งสัญญาณ ผลงานปี 2557 มีแนวโน้มจะเติบโตโดดเด่น
          บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้ลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ด้อยคุณภาพของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ กับบริษัท ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และ บริษัททุนธนชาต (TCAP) โดยสัญญามีมูลค่าหนี้คงค้างตามสิทธิ เท่ากับ 476 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้บริษัทได้เข้าซื้อหนี้บริหารต่อเนื่อง เพื่อให้ไปตามเป้าหมายการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามา บริหารเพิ่มอีกจำนวน 1 หมื่นล้านบาท ในปีนี้ได้สำเร็จ และคาดว่าจะสามารถซื้อสะสมได้ครบ 3 หมื่นล้านบาท ภายในสิ้นปีตามเป้าหมาย
ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ด้อยคุณภาพ ของสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ กับ บริษัท ธนบรรณ จำกัด (บริษัทในเครือธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โดยสัญญามีมูลค่าหนี้คงค้างตามสิทธิเท่ากับ 1,222 ล้านบาท
อนึ่งปัจจุบัน บริษัทมีพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 18% ส่วนที่เหลือเป็นพอร์ตสินเชื่อส่วนบุคคล และคาดว่าในปี 2557 สัดส่วนพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้านนายปิยะ พงษ์อัชฌา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) ตั้งเป้าปี 2557 รายได้จะเติบโตราว 20% จากปีนี้ โดยมีแผนจะซื้อหนี้เข้ามาบริหารเพิ่มอีก 1.3-1.5 หมื่นล้านบาท น่าจะทำให้หนี้ในพอร์ตที่บริษัทบริหารเพิ่มเป็น 4.3-4.5 หมื่นล้านบาท จากปีนี้ที่คาดว่าจะมียอดหนี้ที่ 3 หมื่นล้านบาท
ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทจะเข้าไปลงทุนในพม่าเพื่อที่จะปล่อยสินเชื่อเงินผ่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ ทีวี และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยเบื้องต้นจะเข้าไปตั้งอยู่ในสาขาของร้าน JMART โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเตรียมขอใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังของพม่า คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในช่วงไตรมาส 1/2557 คาดว่าจะต้องใช้เงินทุนเดือนละ 1 ล้านบาท